Algemene vergadering woensdag 19 december 2018 19:30 in de Nadorst.

  1. Opening van de vergadering
  2. Vast stellen van de notulen van de algemene vergadering 24 mei 2018
  3. Mededelingen
  4. Ingekomen stukken
  5. Begroting
  6. Contributievoorstel
  7. Stemming
  8. Toekomstvisie van Zwemvereniging Hoorn
  9. Rondvraag
  10. Afsluiting

In verband met de organisatie van de Algemene Ledenvergadering vernemen wij graag of u wel/niet aanwezig bent. U kunt dit doorgeven aan Secretaris

Adres Nadorst
Westerblokker 171,
1695 AE Blokker