Hierbij nodigen wij alle leden, van Zwemvereniging Hoorn uit om de Bijzondere Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Deze vergadering is voor de vereniging van groot belang, om deze reden heeft het bestuur besloten om een vertegenwoordiger van de KNZB bij deze vergadering uit te nodigen.

De vergadering vindt plaats op dinsdag 5 februari 2019 om 19:30 uur in de Nadorst .

Kom allen naar deze vergadering. Uw stem is belangrijk voor het voortbestaan van Zwemvereniging Hoorn.

Agenda

  1. Welkom
  2. Opening door de voorzitter
  3. Toelichting vanuit het Bestuur over de financiële situatie ZV Hoorn en de daarbij reeds ondernomen acties vanuit het Bestuur.
  4. Toelichting op de begroting en het contributie voorstel.
  5. Vragen en antwoorden.
  6. Besluitvorming
  7. Aanvulling Bestuur.
  8. Sluiting van de vergadering.

Adres Nadorst
Westerblokker 171,
1695 AE Blokker